Evropský sociální fond EU Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVNÍ MENU

Základní informace o projektu
Členové týmu & kontakty
Prezentace
Průběžné zprávy & aktuality
Fotogalerie
Pro členy týmu
Ke stažení - pro MŠMT
E-learning
Softwarová podpora

Základní informace o projektu
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Oblast podpory: 7.2.2
Název oblasti podpory: Vysokoškolské vzdělávání
Název projektu: Čeština pro žáky-cizince v rámci inovace výuky učitelských programů v oboru Učitelství pro 1. st. ZŠ
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0437      Cílem projektu je vytvořit a realizovat inovované studijní programy v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PF UJEP v Ústí nad Labem, v nichž studenti získají kompetence pro začleňování žáků-cizinců do českých škol. Jedná se především o dovednosti v oblasti interkulturního vzdělávání, o poznání sociokulturních poměrů zemí, z kterých do ČR děti-cizinci přicházejí, o aktivní zvládnutí metodiky a postupů výuky češtiny jako cizího jazyka a o celkovou orientaci v cizinecké problematice. To vše přispěje k odstranění řečových bariér a ke zvýšení celkově nízké úrovně komunikace v češtině dětí imigrantů, a tak k zefektivnění procesu jejich začleňování do českých škol.

      Inovovanými dvěma programy projde cílová skupina asi 200 studentů Učitelství pro ZŠ na PF UJEP. Kompetence pro začleňování žáků-cizinců do českých škol získají pomocí dvou e-learningových modulárních kurzů, které budou otevřeny v LMS systému Claroline pod licencí GPL na speciálním serveru UJEP. Interaktivní speciálně vytvořené multimediální texty, z nichž budou on-line kurzy modulárně sestaveny (samostatnou součástí bude i unikátní vícejazyčný frazeologický slovník s kulturologickým výkladem), budou frekventantům kurzů přístupné 24 hodin denně po celou dobu trvání kurzů.

(c) Bc. René Baran, OIS CI UJEP