Evropský sociální fond EU Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVNÍ MENU

Základní informace o projektu
Členové týmu & kontakty
Prezentace
Průběžné zprávy & aktuality
Fotogalerie
Pro členy týmu
Ke stažení - pro MŠMT
E-learning
Softwarová podpora

Členové týmu & kontakty
Hlavní řešitel: PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.

Kontakt: katedra PJV PF UJEP,
Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem

jaromira.sindelarova@ujep.cz
jaromira.sindelarova@gmail.com


PROJEKTOVÝ MANAŽER:

Ing. Lenka Šnajdrová, snajdrova@volny.czODBORNÍ PRACOVNÍCI:

Prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc., cechova@seznam.cz
Prof. dr. V. M. Mokienko, DrSc. (Rusko), mokienko40@mail.ru
Prof. PhDr. Karel Kamiš, CSc., kamisk@seznam.cz
Prof. PhDr. Jana Svobodová, CSc., jana.svobodova@osu.cz
Doc. PhDr. L. Stepanova, CSc., ludmila.stepanova@seznam.cz
Doc. RNDr. Tomáš Zdráhal, CSc., zdrahal.tomas@gmail.com
Ing. Mgr. Romana Tlustá, romana.tlusta@seznam.cz
PhDr. Dana Baláková, PhD. (Slovensko), balakova@fphil.ku.sk
PaedDr. Marie Hanzová, CSc., marie.hanzova@seznam.cz
PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc., jaromira.sindelarova@gmail.com
PaedDr. Blanka Janáčková, blanka.janackova@ujep.cz
Mgr. Božena Tlustá, bozena.tlusta@seznam.cz
Mgr. Dita Pihrtová, dita.pihrtova@seznam.czICT PRACOVNÍCI:

Bc. René Baran, rene.baran@gmail.com
Mgr. Dita Pihrtová, dita.pihrtova@seznam.cz
Romana Šindelářová, r.sindelarova@gmail.comADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍCI:

Ilona Novotná, ilona.novotna@ujep.cz
Jitka Haltufová, jitka.haltufova@ujep.cz
Pavel Klapálek, pklapalek@gmail.com

(c) Bc. René Baran, OIS CI UJEP